สมุนไพรจีน

Home » สมุนไพรจีน

สมุนไพรจีน มีการใช้งานมานานนับพันๆปีมาแล้ว ตำราแพทย์แผนจีนเล่มแรกที่รู้จักกันคือ “หวงตี้เน่ยจิง” พัฒนามาเป็นหลักการแพทย์ มีทฤษฎีที่เป็นแบบฉบับของตัวเอง อ่านเพิ่มเติม

Go to Top