โสมเกาหลี

ร้านขายยาจีน » โสมเกาหลี

“โสม” เป็นสุดยอดสมุนไพรที่ได้รับการยอมรับมานานหลายศตวรรษ มีสรรพคุณมากมาย ซึ่งการใช้โสมได้มีการจดบันทึกไว้ในตำรับยาหลากหลาย เมื่อหลายพันปีมาแล้ว มีหลายสายพันธุ์แตกต่างกันไป ตามแต่ละสถานที่ปลูก เช่น โสมจีน, โสมเกาหลี, โสมอเมริกา, โสมญี่ปุ่น, โสมซานซี, โสมแคระ โสมจึงได้รับความนิยมแพร่หลายไปทั่วโลก จนถูกขนานนามว่า เป็นราชาแห่งสมุนไพร อ่านเพิ่มเติม

Go to Top