รังนกไทย

ร้านขายยาจีน » รังนกไทย

รังนก (Edible bird’s nests) เป็นผลผลิตที่ได้จากน้ำลายของนกนางแอ่น (Swiftlet หรือ Collocalia) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Aerodramus fuciphagus ซึ่งรังนกนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ชนิด ดังนี้  อ่านเพิ่มเติม

Go to Top