รายละเอียดเพิ่มเติม

ชิกหลี่ซัว แบะแป๊ะเลี้ยง

สรรพคุณ : ใช้สำหรับเด็กปวดท้อง ตัวร้อน นอนสะดุ้ง ท้องเฟ้อ

วิธีรับประทาน :ละลายยาผงในนำ้ รับประทานตามขนาด คือทารกใหม่ครั้งละ 1/3 ถึง 1/2 ขวด

 

อายุ 3-12 เดือน  1 ขวด

อายุ 12 เดือนขึ้นไป 2 ขวด

ทุกๆ4ชั่วโมงต่อหนึ่งครั้ง

ขนาดบรรจุ :

ยาผงนี้บรรจุกล่องละ 10 ขวด (0.75 กรัม)