รายละเอียดเพิ่มเติม

น้ำมันดอกไม้ขาว ขนาดใหญ่ 20 ml นำเข้าจากฮ่องกง

สรรพคุณ :

สูดบรรเทาอาการคัดจมูก จากหวัด

สูตรดมเพื่อบรรเทาอาการเวียนศรีษะ หน้ามืดคล้ายเป็นลม

ใช้ทาบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ เคล็ดขัดยอก