คำอธิบาย

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เจเรชิ Jreishi

วิธีรับประทาน :

ก่อนอาหารวันละ  2 ครั้ง เช้า เย็น หลังอาหาร

ส่วนประกอบ :

สารสกัดจากเห็ดหลินจือ 100 mg

สารสกัดจากเห็ดชิตาเกะ 15 mg

สารสกัดจากเห็ดมิตาเกะ

10 mg

ผลิต :

ประเทศญี่ปุ่น

ขนาดบรรจุ:

60 capsule x 180 mg