รายละเอียดเพิ่มเติม

ยานัตถุ์เยอรมัน Amostrinha Snuff Tobacco

เลขทะเบียน : K61/28

ขนาดบรรจุ 16 ออนซ์

สรรพคุณ :

ทำให้โล่งจมูก

วิธีใช้  :

ใช้สูดดม

ผลิตที่ :

เยอรมัน