รายละเอียดเพิ่มเติม

ยาน้ำสมุนไพร ตรารวงข้าว

ประกอบด้วยตัวยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการรักษาและบรรเทาอาการโรค ปวดฟัน บาดแผลสด แผลเรื้อรัง ยุงกัด และแมลงสัตว์กัดต่อย เม