รายละเอียดเพิ่มเติม

ยาอี้ทง

สรรพคุณ :

บำรุงร่างกาย

วิธีรับประทาน :

วันละ 1 ครั้งๆละ 1 เม็ด ก่อนนอน

ขนาด : เม็ดละ 1.3 กรัม

บรรจุภัณฑ์ : บรรจุในพลาสติกทรงกลมขาวทึบหุ้มขี้ผึ้ง 1 กล่องมี 8 ตลับๆละ 1 เม็ด

วิธีการเก็บรักษา : เก็บในที่เย็น