รายละเอียดเพิ่มเติม

ยาเม็ดติต้าจือ Titajer

สรรพคุณ

แก้ร้อนใน และบรรเทาอาการเจ็บคอ

ขนาดรับประทาน

ผู้ใหญ่ ครั้งละ 2-4 เม็ด วันละ 3-4 ครั้ง เด็กลดลงตามส่วน

ขนาดบรรจุ

1 กล่องมี 20 เม็ด

1 กล่องใหญ่มี 12 กล่องเล็ก