รายละเอียดเพิ่มเติม

ยาเม็ด คิวซิน Kyushin

ยาแผนโบราณ

สรรพคุณ : ใช้ในรายที่หัวใจเต้นไม่ปรกติ เป็นลม วิงเวียน ช่วยให้อารมณ์สดชื่น

วิธีรับประทาน :   ผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ  1-2  เม็ด วันละ  2 ครั้ง เช้า เย็น หรือตามแพทย์สั่ง

ขนาดบรรจุ : กล่องละ 50 เม็ด

ผลิตโดย :

Kyushin Seiyaku Co.,ltd., Tokyo, Japan

ประเทศญี่ปุ่น