ยาเม็ด แป๊ะฮวย จั่วจิเฉ้า

ยาแผนโบราณ

เลขที่ทะเบียนยา G184/27

สรรพคุณ :

ถอนพิษร้อน แก้พิษไข้ น้ำเหลืองเสีย เป็นไข้ เจ็บคอ ร้อนใน กระหายนำ้ และเป็นยาระบายอ่อนๆ

วิธีรับประทาน :

ผู้ใหญ่ครั้งละ 5-7 เม็ด วันละ 3-4 ครั้ง ก่อนหรืออาหาร

เด็กลดลงตามสัดส่วน

ส่วนประกอบที่สำคัญ :

แป๊ะฮวยจั่วจีเฉ้า 70%

ปั่วกีเน้ย 30%