รายละเอียดเพิ่มเติม

สมุนไพรจีน แห่ซึงเก็ก แก้ร้อนใน แก้หวัด ลดไจ้

วิธีรับประทาน : วันละ 2 ครั้งๆละ 1 ซอง หลังอาหาร ชงละลายในนำ้ร้อนหรือนำ้เย็นตามต้องการ

ขนาดบรรจุ : 20 ซอง