อาน เก็ง อี้ ( แบะแป๊ะเลี้ยง )

ร้านขายยาจีน » Shop » ยาจีนสำเร็จรูป » อาน เก็ง อี้ ( แบะแป๊ะเลี้ยง )

อาน เก็ง อี้ ( แบะแป๊ะเลี้ยง )

สนใจสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่  Line ID : @chinatownbkk หรือ  Scan QR Code ด้านล่างนี้คะ


หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

อาน เก็ง อี้ ( แบะแป๊ะเลี้ยง ) On Kung Pills

ยาแผนโบราณ ทะเบียนยาเลขที่ K81/29

สรรพคุณ :

แก้ตัวร้อน วิงเวียนศรีษะ หน้ามืดตาลาย

ขนาดยาที่ใช้ :

ละลายในนำ้ ผู้ใหญ่ให้รับประทานครั้งละ 1 เม็ด เด็กลดตามส่วน วันละ 1-3 ครั้ง

ขนาดบรรจุ :

1  เม็ด ๆละ 1.875 กรัม ห่อหุ้มด้วยเทียนไขทุกเม็ด

 

วัตถุส่วนประกอบ

Gasterpdia elate BI  4.3 %

Prepared – Arisaema japonicam BI  4.3%

Coptis chinensis Franch Franch 4.3%

Scutellaria baicalensis, Georg 3.2%

Bombyx mori L 3.2%

Scorpions; Buthus martinis Karsch 4.3%

Pinellia tuberifera Ten 5.3%

Amomum villosum Lour 3.2%

Cinnabar 1.5%

Succinum 3.2%

Borneol 1.5%

Musk-Moschus Moschiferus L 0.3%

Mel-Apis cerana Fabr 51.5%

สรรพคุณ : แก้ตัวร้อน วิงเวียนศรีษะ หน้ามืดตาลาย

ขนาดยาที่ใช้ :  ละลายในนำ้ ผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ 1 เม็ด เด็กลดตามส่วนวันละ 1 ถึง 3 ครั้ง

ขนาดบรรจุ : 1 เม็ด ๆละ 1.875 กรัม ห่อหุ้มด้วยเทียนไขทุกเม็ด

 

 

Title

Go to Top