คำอธิบาย

พลาสเตอร์ปิดแก้ปวด เสี่ย เฮีย จัง กูก กอ Shexiang Zhuanggu Gao

กอเอี๊ยะสำหรับปิดแก้ปวด

สรรพคุณ

ปิดบรรเทาอาการปวด ปวดระดูก ปวดข้อต่อ การอักเสบของกล้ามเนื้อ เส้นประสาท เส้นเอ็น ข้อพลิก ฟอกช้ำ

ส่วนประกอบ

สารสกัดจากสมุนไพร ชะมด เมนทิล นำ้มันระกำ พิมเสน การะบูน ไขมันขนแกะ และอื่นๆ

วิธีใช้

ตัดเป็นแผ่นตามขนาดที่ต้องการ แปะบริเวณที่มีอาการ ออกฤทธิ์ยาได้ 24 ชั่วโมงต่อการติดหนึ่งครั้ง

ขนาดบรรจุ :

7 แผ่น ( 10 cm x 40 cm)

ข้อควรระวัง

สตรีมีครรภ์ห้ามใช้