รายละเอียดเพิ่มเติม

ยาเม็ดโอวกิมอี้

สรรพคุณ

สำหรับสตรีหลังคลอดบุตร ขับนำ้คาวปลา

วิธีใช้

รับประทานวันละ 1 ครั้งๆ ละ 1 เม็ดเทียน กับน้ำอุ่น

บรรจุ กล่องละ 10 เม็ด

ผลิตในฮ่องกง