รายละเอียดเพิ่มเติม

Yin Qiao Jie Du Pien ยินเคี้ยวโกยตั๊กเพี่ยง เวชพงศ์โอสถ

สรรพคุณ : แก้ร้อนใน แก้ไข บรรเทาอาการไอ

วิธีใช้ : รับประทานครั้งละ 4  ตรั้งๆละ 2-3 ครั้ง

ขนาดบรรจุ : เม็ดละ 0.5 กรัม หลอดละ  8 เม็ด ( 12 หลอดต่อกล่อง)