คำอธิบาย

Yin Qiao Jie Du Pien ยินเคี้ยวโกยตั๊กเพี่ยง เวชพงศ์โอสถ